Υπηρεσίες

Μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας. Μήν διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για θέματα αρμοδιότητάς μας.

  • Τοπογραφικές αποτυπώσεις οικοπέδων ή αγροτεμαχίων.
  • Εξαρτήσεις τοπογραφικών απο συστήματα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ '87, ΗΑΤΤ).
  • Έλεγχο αρτιότητας και οικοδομησιμότητας οικοπέδων ή αγροτεμαχίων.

  • Κατατμήσεις ιδιοκτησιών.
  • Οριοθέτηση ιδιοκτησιών και χάραξη ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών.
  • Χάραξη τεχνικών έργων.
  • Αποτυπώσεις υφιστάμενων κατασκευών.