Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μας.

Πολλά καλούδια υπόσχονται όλοι σέ όλους , εμείς λέμε αυτό που μπορούμε να κάνουμε ...τοπογραφικές εργασίες για όλους.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τοπογραφικές εργασίες κάθε μορφής σε οικόπεδα και αγροτεμάχια, εντός και εκτός σχεδίου, αποτυπώσεις υπαρχόντων κτιρίων, εργασίες επιμετρήσεων τεχνικών έργων, χαράξεων εκσκαφών και θεμελίων, τοποθετήσεις αγκυρίων σε κτίρια κατασκευασμένα από χάλυβα καθώς επίσης και οποιεσδήποτε εργασίες τεχνικής φύσεως.


Τι προσφέρουμε


  • Τοπογραφικές αποτυπώσεις οικοπέδων ή αγροτεμαχίων.
  • Εξαρτήσεις τοπογραφικών απο συστήματα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ '87, ΗΑΤΤ).


  • Έλεγχο αρτιότητας και οικοδομησιμότητας οικοπέδων ή αγροτεμαχίων.
  • Κατατμήσεις ιδιοκτησιών.
  • Χάραξη τεχνικών έργων.


  • Οριοθέτηση ιδιοκτησιών και χάραξη ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών.
  • Αποτυπώσεις υφιστάμενων κατασκευών.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αισώπου 2-8, 3ος όροφος, Θεσσαλονίκη.

τηλ. 2315-535-926

Β. Ρώτα 10, 1ος όροφος,

Κιλκίς. τ.κ. 61 100.

Καλέστε μας και στο κινητό.

6951-745-147