Ποιοι είμαστε

Τοπογράφοι μηχανικοί που αναλαμβάνουν να λύσουν απλά και πολύπλοκα προβλήματα. 

Η επιστημονική μας κατάρτιση αλλά και ο εξοπλισμός ακριβείας τελευταίας τεχνολογίας (δορυφορικό δέκτη GPS, γεωδαιτικός σταθμός laser) που διαθέτουμε, μας επιτρέπουν να ολοκληρώνουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα τις αναγκαίες διαδικασίες για τη διεκπεραίωση Συμβολαιογραφικών Πράξεων, Οικοδομικών Αδειών, Υποθέσεων Κτηματολογίου, Πράξεων Χαρακτηρισμού από το Δασαρχείο κ.λ.π